Welkom op de website van Stichting PPS-Claim van (gewezen) Deelnemers Pensioenfonds DSM Nederland.

Het PDN bestuur heeft de regels van de PPS gewijzigd.

Het doel van de stichting is 'de wijzigingen terug te draaien'

Welkom zijn de medewerkers en oud medewerkers van DSM Nederland.

We doen een oproep aan alle slapers en deelnemers van PDN om zich bij ons aan te sluiten.

Deze website geeft informatie over de Stichting PPSCLAIM.
Het PDN bestuur heeft besloten om de PPS regeling te versoberen, ze zeggen dat dit door de Nederlandse Bank dwingend is
opgedragen.
De vakbonden bij DSM hebben, zonder de slapers en deelnemers van de voormalige DSM bedrijven in te lichten, hiermee
ingestemd.
Wat houden de wijzigingen o.a. in:
Beheerskosten 2%
Het omzetten van kapitaal naar een uitkering, is gekozen voor een flinke inkoop kost, de zo genaamde dekkingsgraad opslag dit
jaar
7.2%
Lagere rente bij inkoop: was 4%, ze gebruiken nu 0,5%
Maximaal nog maar 3jaar PPS uitkeren!
Conclusie: bij €100.000,-- loop je al € 7.500,-- mis en door lagere rente minstens € 5250,--= totaal minimaal € 12750,-- lagere
uitkering!
Vraag: pikken we dit? of gaan we hier iets tegen doen?


Aangemeld:
267
Alle documenten staan op 1 pagina samen. Klik op knopje documenten.